Kadınlarda Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonu

Kadınlarda idrar yolu enfeksiyonu erkeklere göre 8 kat fazla görülmektedir. Yaklaşık olarak kadınların %50-60' ı hayatlarında en az bir kez idrar yolu enfeksiyonu geçirmekte ve bu enfeksiyonların 1/3'ü antibiyotik tedavisi gerektirmektedir.

Medical Park Samsun Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Abdullah Açıkgöz "kadınlarda idrar yolu enfeksiyonu" hakkında bilgi verdi. Dr. Açıkgöz "Kadınlarda idrar yolu enfeksiyonu erkeklere göre 8 kat fazla görülmektedir.

Yaklaşık olarak kadınların %50-60' ı hayatlarında en az bir kez idrar yolu enfeksiyonu geçirmekte ve bu enfeksiyonların 1/3'ü antibiyotik tedavisi gerektirmektedir. Kadınlarda idrar yolu enfeksiyonu %15 oranında tekrarlayıcıdır. Son 6 ayda 2 veya daha fazla, son 1 yılda 3 veya daha fazla idrar yolu enfeksiyonu görülmesi tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olarak tanımlanmaktadır. İdrar yolu enfeksiyonunun arka arkaya tekrarlaması hem yaşam kalitesini düşürebilmekte hem de ciddi sorunları beraberinde getirebilmektedir. Günümüzdeki yeni yaklaşımların amacı koruyucu tedbirler odaklıdır. Yani enfeksiyonların olmadan engellenmesi ve tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir." diye konuştu.

Op. Dr. Abdullah Açıkgöz "Yineleyen üriner sistem enfeksiyonu, antimikrobik tedavinin sonlandırılmasından sonraki 1-2 hafta içinde ve bir önceki enfeksiyondan sorumlu bakteriye bağlı olarak ortaya çıkar sarelaps (nüks); ilk altı ay içinde ve başka bir bakteriye bağlı olarak ortaya çıkarsa reenfeksiyon olarak adlandırılır." dedi.

İdrar Yolları Enfeksiyonları Neden Olur?
Kadınların idrar yollarının dışarıya çok kısa bir kanalla açıldığını söyleyen Op. Dr. Açıkgöz "Bu nedenle dışarıdan mikropların girmesi daha kolaydır. Özellikle vajinal ve anal bölgede bulunan üropatojen olarak adlandırılan enterikbakteriler yukarı doğru idrar kanalı ve idrar torbasına kolaylıkla yayılabilmektedirler. Bu mikropların idrar torbasına girmesi ve çoğalması enfeksiyonların olmasına neden olur. Özellikle vücut direncinin azaldığı durumlarda bunlar daha sık oluşabilmektedir. Aynı şekilde havuz, deniz, sauna gibi ıslak ortamlar, cinsel ilişki, var olan bir genital akıntı gibi durumlar bu enfeksiyonların altta yatan diğer nedenleridir."

Ne Zaman Doktora Başvurmalı?
Üroloji Uzmanı Op. Dr. Abdullah Açıkgöz "İdrarda yanma, sık idrara çıkma, idrar yaparken zorlanma, idrarın kanlı gelmesi, karın ve bel ağrısı, akıntı, idrar tutamama, ateşlenme, halsizlik idrar yolu enfeksiyonundan gözlenen klinik belirtilerdir. Bu durumda mutlaka bir doktora başvurmak gerekir. Şikayetler çok şiddetli değil ise ilk tedbir alınan sıvı miktarını arttırmaktır. Bol sıvı alımı daha fazla idrar yapımına neden olarak, idrarın süpürücü etkisi ile mikropların dışarıya doğru atılmasını sağlar."diye konuştu. Normal idrar tahlilinin doktorlara oldukça önemli bilgiler verdiğine değinen Dr.Açıkgöz "Ancak bazen yeterli olmadığından idrar kültürü de istenebilmektedir. Bu aşamada yapılacak en önemli yanlışlardan birisi hastanın bir doktor tarafından değerlendirilmeden kontrolsüz olarak antibiyotik kullanmasıdır. Yanlış kullanılan ilaçlar ileride daha büyük sorunlar yaratabilmektedir. Eğer enfeksiyonlar bir yıl içerisinde 3 veya daha sık oluyorsa o zaman altta yatan başka nedenlerin de araştırılması gerekebilmektedir."şeklinde ifade etti.

Tedavi Planı
Tedavideki esasın, uygun ilaçlarla yeterli tedavinin yapılması olduğunu vurgulayan Dr. Açıkgöz "Uzun süreli antibiyotik kullanımı veya idrar yollarına uygun olmayan ilaçların seçilmesi, geniş spektrumlu adı verilen tüm vücutta etkili olan ve yararlı mikropları da öldüren ilaçların kullanımı hem tedavi etkinliğini azaltmakta hem de ilerisi için sorunlara neden olabilmektedir. İdrar yollarının asitlik derecesinin ayarlanması, sıvı alınımının arttırılması, altta yatan böbrek patolojilerinin ortadan kaldırılması tedavi etkinliğini arttırmaktadır."

Medical Park Samsun Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Abdullah Açıkgöz "İdrar yolları enfeksiyonları basit ve komplike olmak üzere iki grupta incelemektedir. Komplike olan idrar yolları enfeksiyonlarında mutlaka altta yatan başka bir bozukluk da bulunmaktadır. Bu durumda idrar yolu enfeksiyonu tedavisininyanısıra mutlaka altta yatan nedende tedavi edilmelidir. Altta yatan nedenin tanısı amacıyla Ultrasonografi ve gerekirsetomografi, kontrastlı tomografi ve Magnetik rezonans gibi ileri radyolojik görüntüleme tetkikleri yapılmalıdır."diye konuştu.

Nasıl Bir Tedavi
Op. Dr. Abdullah Açıkgöz "İdrar yolu enfeksiyonu vakalarının yaklaşık %80'i antibiyotik tedavisine yanıt verir. Bu amaçla genellikle böbrekten atılan ve idrar yolu enfeksiyonlarından en sık sorumlu mikroorganizma olan E.Coli'ye karşı etkili antibiyotikler kullanılmaktadır. Ancak antibiyotik tedavisine başlamadan önce mutlaka idrar kültürü alınmalıdır. Ağrıyı gidermek amacı ile spazm çözücüler ve ağrı kesiciler kullanılabilir. Bol sıvı alımı mekanik temizlik yaparak tedavinin etkinliğini arttırır. Ayrıca, C vitamini, kızılcık suyu, vajinal östrojen, probiyotikler ve immunoprofilaksi tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonunu koruyucu olarak kullanılabilir. Genellikle basit idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde 3 günlük tedavi rejimleri yeterli olmaktadır. Ancak 3 günlük bir tedavi sonrasında şikayetlerde azalma olmaz ise farklı mikropların olma ihtimaline ve bu mikropların hangi antibiyotiklere duyarlı olduğunun anlaşılabilmesi için idrar kültür testi sonucuna göre antibiyotik uygulanmasında değişiklikler yapılabilmektedir."dedi.