İdrar oluşumu nasıl gerçekleşir?

İdrar Nasıl Oluşur, tüm canlılar suya ihtiyaç duyarlar ve bu ihtiyaç neticesinde suda bulunan yaşam için gerekli olan maddeler alındıktan sonra bunların bir şekilde geri dışarı verilmesi gerekir. İşte buna boşaltım sistemi veya insanlar için İdrar denir.

Böbrek, kan suyunu ve bu suda erimiş halde bulunan bazı maddeleri süzerek salgılar. 24 saatte böbreklerden geçen kan miktarı 1500 litre kadardır. Salgılanan idrar böbrek pelvisi adı verilen bir haznede toplanır ve buradan üreter borusuyla (böbreklerden mesaneye inen boru) mesaneye iner. Üreter borusu 3-6 dakikada bir tekrarlanan sıkışmalarla idrarı mesaneye gönderir. Normal zamanda hissedilmeyen bu hareketler, taş geçmesi halinde çok şiddetli ağrılar şeklinde duyulur. İdrar damlaları mesaneye üreterin kasılmalarıyla övün, övün girer. Mesane doldukça üreter borusunun ağzı kapanır ve idrarın geri gitmesine engel olur.

Mesane, yeteri kadar dolunca üretra adı verilen ve idrarı mesaneden vücut dışına atan borunun başlangıç kısmına birkaç damla idrar dokunur. Bu kısım çok hassastır, damlaların dokunması insanda işeme ihtiyacı denen duyumu doğurur. Eğer yer ve zaman uygun değilse, idrar damlaları tekrar mesaneye geri gönderilir, üretre borusu tahrişten kurtulur ve böylece işeme ihtiyacı bir müddet için kaybolur. Bu hareketler üst üste tekrarlanacak olursa artık bir an gelir ki, insan idrarını tutamaz ve irade dışı işeme görülür.

İdrar, işeme normal şartlarda istemli bir olaydır. Bazı hallerde istem dışı ve refleksle de yapılabilir. Korku, hiddet, heyecan gibi ruhi tesirler sırasında idrar istemsiz olarak boşalabilir. Kadınlarda prostat olmadığından, ayrıca üretranın çok kısa ve özel durumu dolayısıyla heyecan, aşırı gülme gibi sebeplerle boşalma kolaylıkla olur.

İdrar ne şekilde oluşur?

Öncelikle İdrar torbasına idrar nasıl gelir ona bakalım. Vücut kendisine gerekli olan suyu kullandıktan sonra böbrek tarafından kanda bulunan zararlı maddeler ile birlikte vücut tarafından kullanılan sudan arta kalan kısmı idrar torbasına gönderir.

Bu idrar torbası yaklaşık olarak 20-25 cm uzunluğunda olup işte bu kandaki zararlı maddeler ve fazla olan suyun depolandığı bölümdür.

İdrar torbası yeteri kadar dolduğu zaman uyarıcı hormonlar tarafından ilgili organizma uyarılır. Bu uyarılma neticesinde idrar ihtiyacı duyulur ve bu idrar vücuttan atılır. Bütün canlılarda idrar bu şekilde oluşur ve atılır.