İdrar dansitesi ne demektir?

İdrar dansitesi İngilizce density kelimesinden üretilerek dilimize giren bir kelimedir. Dansite kelimesinin anlamı kalınlık, sıklık ve yoğunluk olarak tanımlanmaktadır. İdrar dansitesi neticelerindeki SG değeri alınan idrarın dansitesini yoğunluğunu gösterir.

İdrar dansite de referans boşluğu 1.010-1.020 civarındadır. Verilen bu sonuçlar dışında olduğu zaman Refraktometre ismi verilen tıbbi bir aletle yeniden ölçüm yapılır. İdrarda oluşan protein atılımı ve idrarın soğutulması dansiteyi çoğaltan faktörlerdir.

İdrar Dansitesi Neticeleri Ve Değerlendirilmesi:

Genellikle üriner sistem hastalıklarında idrar tahlili oldukça önemlidir. idrar tahlilinin neticesine göre değerlendirilmeler yapılarak hastalığın teşhisi konur. Ayrıca yapılan idrar tahlili uygulanacak tedaviyi belirlemekte ve nasıl bir tedavi şekli izlenmesinde de oldukça önemlidir. idrar tahlili uygulandığında ilk sırada idrarın yoğunluğuna ve pH'si olmak üzere değişik kriterler incelenir. Bu kriterlerin bazılarına bakacak olursak idrarda kan, glikoz ve keton cisimciklerinin bulunmasıdır. İdrar tahlilinde çıkan sonuçların her biri kendi başına bir hastalığın belirtileridir.

İdrarın dansitesi Sg yani idrarın yoğunluğunu gösterir. Referans boşluğu 1.010-1.020 civarındadır. Ancak tahlil bu sonuçlar dışında çıkmışsa tekrar Refraktometre ismindeki bir aletle yeniden ölçüm yapılır. İdrarda protein atılması ve idrarın soğutulması dansiteyi fazlalaştıran faktörlerdir.

pH idrarın pH değerini gösterir. Referans boşluğu 4.8-7.4 civarında olmalıdır. Ortalama pH si 6 olarak bilinir. Kan transfüzlyonları, istifar etmek, alkali içerikli maddelerin gereğinden çok alınımı ve uzun süreli yapılan soğuk banyoların da idrar pH'ının çoğalmasına sebep olmaktadır. Eklem romatizması, lösemi, gut, C vitamini eksikliği, asidik ilaçların kullanımı ve şeker hastalığı gibi nedenlerden dolayı idrar pH'ını da azalmalara rastanabilir.

LEU: İdrarda akyuvara rastlanmasıdır yani lökosit bulunmasıdır. idrarda lökoside bulunması patolojik bir neden olduğunu gösterir.

NIT: İdrar tahlili neticesinde idrarda nitrit'e rastlanmasıdır. Bu da nitrit yapıcı bakterilerin var olduğunu göstermektedir.

PRO: Yapılan idrar tahlili sonucunda proteine rastlanmış olmasıdır. Özelikle gebelerde rastlanılmaktadır.