Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu nasıl oluşur?

Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu oldukça sık görülen bir rahatsızlıktır. Bu enfeksiyon daha çok bağırsakta bulunan bakterilerin idrar yoluna bulaşıp, yukarı doğru ilerlemesiyle oluşur. Yeni doğanlarda ise genellikle doğuştan idrar yollarında bulunan anormallikler ve kan yoluyla meydana gelir. Bebeklerin yaşının küçük olması, belirtilerin anlaşılmasını güçleştirmektedir. Bebeklerin veya çocukların huzursuz olması, ateşli olması, kilo alamaması ya da yavaş kilo alması, idrarda koku ve renk değişikliği olması, karın ağrısı, ağlama, huzursuzluk gibi belirtiler idrar yollarında enfeksiyonu düşündürmelidir. Böbreklerin hasar görmemesi için, tedavinin bir an önce başlaması gerekir.

Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu nasıl oluşur?

İdrar yollarında böbreklerle üretranın üçte birlik alt bölümüne kadar olan kısmı sterildir. Bunu sağlayan ve bu düzeni koruyan şey, idrardaki asit ve serbest akış, boşaltımın normal olması, sistemin kendisi ve vücut savunma düzenidir. Bunlardan birinde olan anormallik ve bozukluk enfeksiyon oluşumunu hızlandırır. İdrarın yapılamaması da buna neden olan faktörler arasındadır.

Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonunda cinsiyetin rolü nedir?

Yeni doğanlarda görülen enfeksiyonların kızlarda daha fazla görülmesinin nedeni, üretranın kısa olmasındandır. 1-4 yaş arası çocuklarda ise kızlarda görülme oranı erkeklere göre 1/5 tir. 4 yaşından sonra ise, bu oran 1/10 olarak tespit edilmiştir. Bu oranın değişme sebepleri arasında kabızlık, sonda takılması, işeme bozuklukları, tuvalet eğitimi ve temizlik eksikliği sayılabilir. Erkek bebeklerde görülen enfeksiyonlar, çoğunlukla bakteri kökenlidir. Erkeklerde sünnet yapılması enfeksiyon riskini azaltmaktadır. Bazı bebeklerde ya da çocuklarda ameliyat gerektiren, idrar yolu anormallikleri bulunmaktadır. Bebeklerde ve çocuklarda reflü olma riski, idrar yollarındaki enfeksiyon olma yaşı küçüldükçe artmaktadır.

Bebeklerde dikkate alınması gereken belirtiler nelerdir?

Yeni doğanlarda enfeksiyonlar fazla belirti vermez. Buna rağmen gelişme gerilikleri, gevşeklik, ateş, kusma ve ishal idrar yollarında enfeksiyon riskini düşündürtmelidir. Bebeklerde birbirinden farklı belirtiler gözlenebilir. Bazen tamamen belirtisiz bir gelişme gösterir. Bunlar rutin kontroller sırasında belirlenebilir. Enfeksiyonların %40 gibi oranı hiç belirti göstermez.

Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonunun teşhisi nasıl yapılır?

Yapılacak idrar kültürü ve idrar tahlili tanı konmasına yardımcı olur. Bebeklerde teşhis için gerekli olan idrarı almak oldukça zordur. Bu konuda sabırlı olup, gereken idrar alınmalıdır. Kültür neticelene kadar, enfeksiyon etkilerinin giderilmesi için antibiyotik tedavisine başlanmalıdır. Kültür sonucuna göre ilaca devam edilip, edilmeyeceğine karar verilir.

Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonunun tedavisi nasıl yapılır?

Bu rahatsızlık tedaviye olumlu cevap verir. Eğer idrar yollarında anormallik yoksa, böbrek yetmezliği oluşmaz. Tedavi edilen enfeksiyonlar, tekrarlama gösterse de, bu sadece ürolojik anormallikleri olan bebeklerde olur. Tedavide böbreklerin sağlığı dikkate alınmalıdır.

Bebekleri idrar yolu enfeksiyonlarından korumak için ne yapılmalıdır?

Bebekler ılık suyla yıkanmalı, sıkça altları değiştirilmelidir. Alt temizliğine dikkat edilmelidir. Temizlik önden arkaya doğru yapılmalıdır. Bez bölgesi sıkça ılık suyla silinmelidir. Kız bebeklere daha fazla özen gösterilmeli, idrarlarını tutmamaları öğretilmelidir. Bebekler mevsim değişikliklerinde viral enfeksiyonlardan korunmalıdır. Bunlar idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabilir. Bebeklerin anne sütüyle beslenmesi bu hastalığa karşı da koruyucu olacaktır.
  • saglikli
  • 2.405