Germ Hücreli Over Kanserleri (Yumurtalık Kanseri)

Ergenlik öncesi dönemde ya da ergenliğin hemen başında ortaya çıkmaları ile diğer over kanserlerinden farklılık gösterirler.Bunlar embryonik dönemde ortaya çıkan tabakalardan arta kalan hücrelerden köken alırlar.

Disgerminoma

Germ hücreli tümörler içinde en sık görülenidir.Bunların %15-20'si gebelikte ya da lohusalıkda saptanır.Her yaşta görülebilir ama 11-20 yaşlarda daha sıktır.Olguların %80'i 30 yaşından küçüktür. Çapları 5-15 cm olabilir.En sık karında kitle, şişlik, ağrı ve akut karın bulguları ile kendini belli eder. Nadiren vajinal kanama olabilir.Hastanın dış görünüşü dişi olmasına rağmen bazen Y kromozomu bulunabilir. Tümör belirteçi olarak bhCG kullanılabilir. Epitheliyal tümörlerin aksine erken dönemde teşhis edilirler.Tedavisi epitheliyal over tümörleri ile aynıdır.Cerrahi sonrası radyoterapi uygulanabilir.

Endodermal sinüs tümörü

1 ile 45 yaş arasında görülebilir. Embryonik dönemde gelişen ve yolk kesesi adı verilen oluşumu meydana getiren hücrelerden köken alır.Klasik olarak tümör belirteçi olarak a-fetoprotein salgılar.En sık karında ağrı, kitle, şişlik, ateş ve vajinal kanama şikayeti olur.Erken dönemde teşhis edilebilir. Genelde tek taraflı görülür. Tedavide etkilenmiş yumurtalık çıkarılır. Karşı taraf yumurtalık incelenir gerekli ise biopsi alınır.Yine gerekli vakalarda ilave kemoterapi uygulanır.

İmmatür Teratom

17-19 yaşlarında en sık görülür.Yaklaşık 18 cm çapa ulaşabilen büyük ve solid yapıda tümörlerdir. Tedavisi cerrahidir.Evre 1 den ileri olgularda standart olarak kemoterapi uygulanır.

Embryonal karsinom

Overin en malign davranışlı tümörüdür.Ortalama görülme yaşı 13 olmakla birlikte 4-22 yaş arasıda rastlanabilir.Hemen her zaman sadece tek bir overi tutar.Genelde ilk bulgu olarak karın ağrısı ve kitle gözlenir.Bütün hastalarda cerrahi işlem sonrası kemoterapi gerekir.


1 yorum

Teşekkürler, elinize

Teşekkürler, elinize sağlık

30.01.2010 - Ziyaretçi